V Mozartových stopách

Wolfgang Amadeus Mozart přijel do Vídně 16. března roku 1781 v 9 hodin ráno ve svých 25 letech a prožil tu deset bouřlivých a zároveň posledních let svého života. Během nich bydlel na jedenácti různých místech a to především proto, že bohémský život, který vedl se jaksi neslučoval se schopností vyjít s příjmy, někdy i dost značnými. Jediný ze všech bytů, který dožil naše časy je ten, v němž je dnes otevřeno Mozartovo muzeum, viz níže.

Na některých adresách se Mozart dlouho nezdržel

Na některých adresách se Mozart dlouho nezdržel

Mozartův byt (Mozartwohnung)

Vídeňské muzeum (Wienmuseum.at) provozuje expozici Mozartův byt (Die Mozartwohnung) v domě na adrese Domgasse Nr. 5, kterému se už v Mozartových časech říkalo Camesinahaus podle rodiny, jíž patřil. V bytě v 1. patře tu Wolfgang s Constance bydleli od konce září 1784 do konce dubna 1787. Prý je to nejdražší byt, který Mozartovi vůbec kdy měli, tvoří ho čtyři pokoje, dvě komory a kuchyň. K tomu, jak byl byt v té době zařízen není dochována žádná dokumentace, skutečná pozůstalost neexistuje a tak je expozice pouze improvizovaná. Snahou bylo vybavit byt mobiliářem z té doby, což se do značné míry povedlo, vtipné je, že se podařilo sehnat hrací hodiny vyrobené kolem roku 1796, které hrají Mozartovo Andante F-Dur (KV 616). Ve druhém patře je expozice zaměřená na Mozartovu hudbu. Zde, na této adrese zkomponoval například Figarovu svatbu. A ve třetím patře je expozice Mozart a Vídeň.

Mozartwohnung

Mozartwohnung

Svatba v chrámu sv. Štěpána

Mozart se oženil se svou milou nemajetnou Constance 4.8.1782 v chrámu sv. Štěpána (Stephanskirche). V roce 2006 zde byla umístěna pamětní deska upomínající na tento sňatek a na zdejší křest dvou ze šesti jejich dětí. Také zde vážně nemocný Mozart plánoval uvést své Requiem, což mu ovšem zhatila sama smrt. (Premiéra nakonec byla jinde, viz další text.) Neberte úplně vážně záběry z Formanova filmu Amadeus, nenatáčelo se zde, ale v Praze, v kostele sv. Jiljí. Ten není sv. Štěpánu ani moc podobný, interiéry jsou barokní, zatímco v dómu sv. Štěpána je převažující duch temně gotický. A ještě k filmu: Ačkoli se podstatná část děje odehrává ve Vídni, nenatáčelo se zde, ale v Čechách. Scény s Josefem II. v Hofburgu jsou natočené na zámku v Kroměříži a v Arcibiskupském paláci v Praze, záběry z ulic Vídně jsou na Malé Straně. (zdroj: filmovamista.cz).

Mozartův hrob

V dramatickém závěru svého života Mozart onemocněl infekční chorobou, nebo zřejmě zánětlivým revmatismem, i když jsou v populární literatuře živé spekulace, že byl otráven. Umíral s otoky na rukou a nohou a v horečnatých křečích. Měsíc před smrtí jej navštívil záhadný posel, který si u něho pro svého nikdy neodhaleného pána objednal Requiem, zádušní mši, a předem zaplatil. Mozart byl ekonomicky na dně, dlužil obrovské částky a přestože právě slavila úspěch Kouzelná flétna, nemohl si dovolit dobře placenou zakázku odmítnout. Práce se tak podivně prolnula s jeho vlastním osudem, komponoval do posledních hodin svého života, dokonce odmítal spát, přesto Requiem zůstalo nedokončené. Wolfgang Amadeus Mozart umírá 5. 12. 1791. Okolnosti jeho pohřbu jsou překryty mnoha legendami zřejmě proto, že z našeho pohledu je nepochopitelné, jak mohl být velikán světové hudby pochován v tichosti, bez obřadu do anonymního hrobu. Předně je na vině jeho neutěšená finanční situace, kvůli níž byl vypraven jen chudinský pohřeb III. třídy. Ale za druhé byla opulentní vídeňská pohřební kultura trnem v oku císaře Josefa II., podle jehož názoru měly být pohřby co nejskromnější, dokonce bez rakví a velmi prosazoval ukládání více mrtvých do jedné hrobové jámy, prý z úsporných důvodů. Vše stvrzeno císařským výnosem, v němž byly zakázány i náhrobky a květinové dekorace. Pohřební rituál byl tím vším tedy oholen na kost. Druhý den po smrti před Křížovou kaplí svatoštěpánského dómu bylo ostatkům uděleno poslední pomazání, ještě do druhého dne zůstaly v márnici a poté byly v tichosti, bez obřadu, odvezeny za město na hodinu vzdálený hřbitov sv. Marka (Friedhof St. Marx), kde spočinuly zabalené v plátně v hrobě nikoli hromadném, jak se někdy uvádí, ale pravděpodobně společném ve smyslu císařského výnosu, viz výše. Hrob nebyl nijak označen. Až mnoho let po Mozartově smrti byl na hřbitově instalován památník, přesné místo jeho spočinutí, ale není známo. Druhý pomník stojí na Zentralfriedhof na čestném místě mezi hroby skladatelů a hudebníků.

Mozartův pomník na Zentralfriedhof

Mozartův pomník na Zentralfriedhof

Dva dny po pohřbu byly v premiéře představeny nedokončené části Requiem v kostele sv. Michaela na Michaelerplatz.

Další památníky

V zahradách Burggarten je umístěn 7,5 m vysoký mramorový Mozartův pomník. Původně stával před Albertinou, v roce 1953 byl přemístěn. Kousek za Karlskirche je náměstí Mozartplatz, kde stojí pro upomínku uvedení slavné opery Kouzelná flétna od roku 1905 kašna, jejíž ústřední bronzové sousoší zobrazuje Tamina a Paminu, postavy z tohoto příběhu.

Koncerty

Musikverein (Bösendorferstrasse 2), blízko Karlsplatz Působí zde Mozartův vídeňský orchestr (Vienna Mozart Orchestra), který má na repertoáru nejoblíbenější Mozartovy skladby a vystupuje v historických kostýmech a dobových kulisách. Program zde. Oranžerie v Schönbrunnu Denně zde můžete od 20,30 h slyšet koncert Mozartových a Straussových skladeb v podání Schönbrunn Orchester. Program na této webové stránce. Hofburg