Chrám sv. Štěpána (Stephansdom)

Chrám sv. Štěpána (Stephansdom) s typickou barevnou střechou, je jednou z mála dochovaných gotických staveb ve městě a nejdůležitějším chrámem nejen ve Vídni, ale potažmo i v celém Rakousku. Je to jeden ze symbolů Vídně a leží přesně uprostřed města na náměstí Stephanplatz, což znamená, že i kdybyste návštěvu neplánovali, pravděpodobně stejně půjdete kolem. Prostory chrámu jsou celoročně volně k prohlédnutí, někdy ale bývá vstup omezen. Často se tu totiž konají bohoslužby za účasti nejvyšších státních představitelů, nebo slavnostní koncerty. Uvnitř je před oltářem mříží oddělený bohoslužebný prostor, aby turisté nerušili věřící v modlitbách.

Stephansdom (dóm sv. Štěpána)

Stephansdom (dóm sv. Štěpána)

Jeho stavba začala už ve 12. století. O rozvoj chrámu, jak stavební, tak duchovní se nejvíce zasloužil císař Fridrich III., jemuž se povedlo roku 1469 završit snahy o zřízení zdejšího biskupství. Za to mu patří nejkrásnější a nejnápadnější náhrobek uvnitř katedrály vyrobený z červeného mramoru. Výroba náhrobku trvala po jeho smrti ještě celých 20 let. Je také jediným, kdo je pohřben v nadzemní části dómu, ostatní hroby jsou v podzemních kryptách, viz níže. Součástí vnitřní výzdoby dómu jsou sochy, obrazy, oltáře, jako v každém kostele, ale pak také chrámový poklad – zlaté relikviáře a svaté ostatky a také staré knihy, evangeliáře a písemnosti ve zvláštních vitrínách v bočních kaplích.

Krypty

Uvnitř chrámu je vstup do katakomb vedoucích nejen do krypt pod kněžištěm, ale postupem let, jak přestával stačit prostor pro pohřbívání, rozšiřovaly se dál pod náměstí. V katakombách je pohřbeno cca 11 tisíc osob, jejichž ostatky sem byly přesunuty po zrušení hřbitova, který kdysi katedrálu obklopoval. Zakladatel katedrály, Rudolf IV., byl r. 1365 iniciátorem založení Vévodské hrobky. V té se tu dle tradice, založené r. 1654 Ferdinandem IV. ukládaly po 250 let v urnách vnitřnosti Habsburků, jejichž těla leží uložena V Císařské hrobce a srdce v urnách v augustiniánském kostele v Albertině. Vnitřnosti byly vyjímány z důvodu balzamování těl a tímto způsobem bylo pohřbeno celkem 39 osob vládnoucího rodu. Prohlídka katakomb trvá cca 30 minut a je s průvodcem.

Jižní věž (Südturm), ta nejvyšší

Nejvyšší věž se oficiálně nazývá Jižní (Südturm), ale má svou familierní přezdívku “Steffl” (Štefánek). Je v ní zavěšeno celkem 13 zvonů a vysoká je 137 m, což je tolik, že si skoro nevšimnete, že má chrám ještě tři další věže. Jižní věž je přístupná po 343 schodech uzoučkého točitého schodiště do výšky cca 70 m (což je jen o 44 schodů víc, než Petřínská rozhledna). Tady je místnost hlásného s okýnky do čtyř světových stran a výhledem. Okna jsou ovšem poměrně malá, takže doporučuji ušetřit si cestu, pokud je tu hodně lidí. Nahoře bude tlačenice a neuvidíte nic.

Střecha dómu sv. Štěpána, jak je vidět ze Severní věže

Střecha dómu sv. Štěpána, jak je vidět ze Severní věže

Severní, Orlí věž (Nordturm/Adlerturm) a Pummerin

Pohodlnější alternativa je návštěva Severní, neboli také Orlí věže (Nordturm/Adlerturm), do níž jede výtah na vyhlídkovou plošinu u zvonu Pummerin. Výtah je jen pro čtyři osoby, takže tu nejspíš bude fronta, ale plošina je prostorná a je z ní výhled do tří stran na vídeňské střechy. Zvon Pummerin byl odlit v roce 1711 z materiálu získaného přelitím tureckých kanónů poté, kdy Turci odtáhli po neúspěšném obléhání Vídně. Tedy odtáhli… Rakouská armáda je hnala ještě celých pět let až na Balkán, ale to do patří do jiné kapitoly. Prostě po válce ulili z kulí písmenka a z kanónů zvony. Na konci druhé světové války katedrála vyhořela, zvon se zřítil a roztavil. Než bronz ale stihli přelít zpátky na kanón, bylo po válce. Z bronzu mohl být tedy znovu ulit zvon. Od té doby je Pummerin považován za symbol míru a nezničitelnosti Rakouska. Váží 22,5 tuny (pro srovnání náš největší zvon Zikmund ze svatovítské katedrály váží jen 13,5 - 16,5 t). Vyladěn je do tónu c+4/16. Na Pummerin se už dnes zvoní jen při výjimečných příležitostech, ale pokud si chcete poslechnout jeho zvuk, můžete zde: Pummerin – zvonění

 Pummerin

Pummerin

Kristus s bolestí zubů

Kristus s bolestí zubů V nejbližším okolí Stephansdomu stojí řada dalších skvostných kostelů. Čím jsou zajímavé a jedinečné čtěte v kapitole Vídeňské kostely.